Andere oorzaken van foetale bloedarmoede

De foetus kan bloedarmoede (anemie) krijgen door teveel afbraak, of te weinig aanmaak van rode bloedcellen. Bekende oorzaken zijn Rhesusziekte (bloedgroep-immunisatie), Kell-immunisatie. Andere oorzaken zijn een foeto-maternale transfusie en de Vijfde ziekte (Parvovirus B19 infectie).

Bloedarmoede van het ongeboren kind is een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Als de bloedarmoede tijdig ontdekt wordt, kan het gelukkig goed behandeld worden met bloedtransfusies terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt. Dit wordt intra-uteriene (bloed) transfusie (IUT) genoemd.