HIP-studie

HIP-studie staat voor HPA-screening IPregnancy (in het Nederlands: HPA-screening in de zwangerschap) en is een landelijke studie, gericht op het verbeteren van de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap.

Het doel van deze studie is het verzamelen van de missende informatie over FNAIT die nodig is om de vraag te beantwoorden of het zinvol is om in Nederland een prenatale screening in te voeren voor tijdige opsporing en preventie van FNAIT.

Klik hier voor meer informatie over de HIP-studie