Laserbehandeling

LaserFoetoscopische laserbehandeling houdt in dat de oorzaak van TTS, TAPS of sIUGR wordt aangepakt. 

Het doel is alle vasculaire anastomosen op het gedeelde placenta oppervlak dicht te maken.

Pre-operatief

Voorafgaand aan de ingreep wordt uitgebreid echoscopisch structureel onderzoek verricht.
De zwangere krijgt rondom de ingreep tocolycia en antibioticaprofylaxe toegediend.

Absolute contraindicaties voor een ingreep zijn:

 • gebroken vliezen
 • chorio-amnionitis
 • abruptio placentae
 • maternale conditie waarbij bevallen noodzakelijk/ wenselijk is
 • lethale congenitale afwijkingen
 • chromosomale afwijkingen

Relatieve contraindicaties voor een ingreep zijn: 

 • TTS stage 1 zonder klachten
  Deze patienten komen in aanmerking voor deelname aan de TTTS stage 1 studie. Zie voor meer informatie: studies.

 • dreigende partus prematures
  In geval van evident in partu zijn kan alsnog een (nood) ingreep worden uitgevoerd. Deze groep patienten heeft een slechtere prognose. Amniodrainage voorafgaand aan een laser procedure kan de ingreep technisch moeilijker maken en wordt afgeraden.
  In enkele gevallen kan het geindiceerd zijn een cerclage te plaatsen. 

De ingreep

De ingreep vindt plaats onder locale anesthesie (evt. met sedatie) onder echogeleiding en foetoscopisch zicht.

Via een port (max diameter 10 Fr) wordt de foetoscoop via de buikwand ingebracht. De anastomosen bevinden zich op een vasculaire equator. Deze wordt geindentificeerd en de anastomosen worden een voor een met behulp van de laser dichtgebrand. 
Aansluitend wordt een lijn getrokken van ene kant van de placenta naar de andere kant met de laser straal. Dit wordt de Solomon-techniek genoemd. Na afloop van de ingreep wordt het overtollige vruchtwater gedraineerd.

Post-operatief

Post-operatief wordt de zwangere voor 24 uur opgenomen met 6-8 uur bedrust. Indien van toepassing wordt Rhesus profylaxe toegediend.

Minimale hoeveelheid vaginaal vochtverlies is mogelijk na de ingreep. Dit betekent niet automatisch dat er sprake is van PPROM.

De volgende dag wordt echoscopisch onderzoek verricht naar de conditie van de kinderen.
Na ontslag wordt geadviseerd minimaal 1 week rust geadviseerd.

De zwangere krijgt strikte instructies contact op te nemen bij de volgende klachten. 

 • Bruine afscheiding of vaginaal bloedverlies
 • Vochtverlies
 • Pijn
 • Vroegtijdige weeen of zeer gespannen buik
 • Kortademigheid
 • Koorts
 • Minder leven voelen van een of beide kinderen

Follow up

Na laserbehandeling wordt wekelijks / elke twee weken echoscopisch onderzoek geadviseerd. 
In ieder geval moeten worden beoordeeld:

 • Diepste pocket met vruchtwater in beide compartimenten
 • Foetale groei
 • Doppler onderzoek, m.n. peak systolic velocity in de arteria cerebri media (om tekenen van anemie, passend bij TAPS op te sporen)
 • Tussenschot (intact?)
 • Biofysisch profiel
 • Cardiale functie

Beleid postpartum

Advies wat te bepalen bij (gecompliceerde) monochoriale tweeling zwangerschappen:

 • Placenta droog (NIET op formaline) en navelstrengen gemarkeerd (1 navelstrengklem op 1e kind, 2 navelstrengklemmen op het 2e kind). Gaarne voorzien van naam, geboortedatum en brief met klinisch beloop.
 • Placenta's kunnen (droog, niet op formaline)  worden opgehaald via koeriersdienst LUMC, u kunt een mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin contactpersoon en telefoonnummer. De verpleegkundige Foetale behandeling neemt contact op voor de logistiek.
 • Hb en reticulocyten postpartum (eerste bloed afname bij neonaten of uit de navelstrengen, NB niet in de vaten op het placenta oppervlak prikken dan zijn deze niet meer op te spuiten)
 • Echo cerebrum post-partum 
 • Ontslagbrieven (moeder en kinderen) opsturen naar secretariaat verloskunde, K6-35, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
 • Om onze behandeling te evalueren zullen wij (met toestemming van patiënt) nazorg aanbieden. https://fetusned.nl/patienten/nadegeboorte