Shunt plaatsing

Behandeling Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO)

Vanaf 15 weken is het mogelijk een shunt via de buikwand in de blaas te plaatsen zodat de urine via een buisje direct naar de baarmoederholte kan stromen

Risico’s 

Als gevolg van de shunt plaatsing kunnen de volgende complicaties optreden:

  • Intrauteriene infectie
  • PPROM
  • Partus prematures
  • Transpositie of verstopping van de shunt
  • Beschadiging inwendige foetale organen
  • Maternale risico’s als bloeding < 1%


Het plaatsen van een shunt kan mogelijk de kans op overleving vergroten en de lange termijn functie van de nieren verbeteren. Meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om hier inzicht in te geven.

Zowel antenataal als postnataal is een multidisciplinaire aanpak essentieel.