LUTO Registry

Deze registry is bedoeld voor zorgverleners van zwangeren van een kind met LUTO (Lower Urinary Tract Obstruction).

Doel van de LUTO registry betreft inzicht krijgen in:

  • de prevalentie van LUTO
  • percentage afbrekingen
  • korte en lange termijn uitkomst van doorgaande zwangerschappen

Het LUMC zal als nationaal verwijscentrum voor foetale therapie de follow-up verzorgen van de naar het LUMC verwezen patienten. De verantwoordelijkheid van het invullen van de registry van niet-verwezen patienten ligt bij de verwijzende centra.

Klik hier voor de LUTO Registry