TTTS-1 studie

Internationaal gerandomiseerd onderzoek naar de vroege behandeling van Tweeling-transfusie syndroom.

Achtergrond van het onderzoek

Het tweeling-transfusiesyndroom (TTS) is een ernstige complicatie van meerlingzwangerschappen. Onbehandeld is de perinatale sterfte 80-100%. In 2004 verscheen een grote gerandomiseerde studie, die aantoonde dat foetoscopische laserbehandeling van TTS de best mogelijke benadeling was, beter dan de tot dan toe gebruikelijke amniodrainage. TTS wordt ingedeeld in vijf stadia van oplopende ernst. Van stadium 2 en hoger is bekend dat laserbehandeling de best mogelijke uitkomsten geeft. Voor TTS stadium 1 is dit nog onduidelijk. In een deel van de zwangerschappen met TTS stadium 1 treedt spontaan herstel op. De laserbehandeling kent ook complicaties, in 10-20% van de operaties treden die op, oa. gebroken vliezen, weeën en vroeggeboorte. Er zijn aanwijzingen uit ongecontroleerde studies dat laserbehandeling ook bij TTS Stadium 1 de beste uitkomsten geeft, beter dan afwachten en pas behandelen bij progressie tot een hoger stadium.

De internationale, multicenter gerandomiseerde TTTS1 trial zal hierover uitsluitsel geven. Zwangeren met TTS stadium 1 worden gerandomiseerd in een afwachtende arm of een interventie arm, waarbij binnen 72 uur een laserbehandeling wordt gegeven. Primaire uitkomstmaten zijn overleving en lange termijn gezondheid van de overlevende kinderen. De studie wordt gecoördineerd vanuit Parijs.

Doel van het onderzoek

Bepalen of het bij een TTTS stadium 1 beter is om af te wachten en wekelijks dmv echo's te blijven monitoren of om binnen 72 uur een laserbehandeling te verrichten. (Waarbij vaatverbindingen tussen beide foetus op de placenta worden "dicht gelaserd"). Er zal primair gekeken worden naar de overleving van de kinderen bij de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden en naar neurologische restverschijnselen (PVL, IVH graad 3-4, blindheid of doofheid). Secundair zal worden gekeken naar overleving bij 6 maanden en 2 jaar, complicaties van prematuriteit (NEC > stage 2, BPD, nierfalen, retinopathie opnametijd op een NICU) neurlogische morbiditeit (cerebral palsy, blindheid, ernstige doofheid, abnormal score bij Bayley's test) en maternale en obstetrische morbiditeit.

Wat vragen wij van u

Indien u zwangeren met verdenking vroege TTS onder controle heeft, hopen wij dat u hen naar ons centrum wilt verwijzen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via 071- 5263325

Na randomisatie en eventuele behandeling zullen patiënten, indien de kliniek die toelaat, voor vervolgcontroles kunnen worden gezien in het verwijzende centrum.

Wekelijkse controle met metingen van cervixlengte, diepste vruchtwater pocket, doppler onderzoek van vena en arteria umbilicalis en arteria cerebri media, zijn vereist ter follow-up.

In de neonatale periode moet binnen één maand beeldvormend onderzoek worden verricht ter uitsluiting van neurologische schade.

Graag ontvangen wij gegevens over de partus, de ontslagbrief van moeder en van de kinderen.

LUMC, tav drs. S.H.P. Peeters, kamer B3-89
Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Poli verloskunde LUMC: 071-5263325, spoed 5261803

Verloskamers LUMC: 071-5262853

 

Contactinformatie:

S.H.P.Peeters
Gynaecoloog in opleiding, arts-onderzoeker
Landelijke contactpersoon Stage 1 trial
Afdeling verloskunde en foetale therapie, LUMC
071-5261682
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. D. Oepkes
Gynaecoloog perinatoloog
Afdeling verloskunde en foetale therapie, LUMC
071-5262896
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research nurses:
Clara Kolster, Marjolein Verhart
Leiden Universitair Medisch Centrum
ma t/m vr (vr tot 12 uur) te bereiken
Tel. 06 - 1566 1456 (Researchmobiel)
of 071 - 526 9111, sein 8655
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.