Acardiacus (TRAP)

Een-eiige tweeling zwangerschappen die een gedeelde placenta hebben noemen we monochoriale tweelingen. De gedeelde placenta heeft verbindingen tussen de bloedvaten van beide kinderen. 

Een zeldzame afwijking die hierbij kan voorkomen is Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP), ook wel acardiacus tweeling genoemd. Dit komt ongeveer 20 keer per jaar in Nederland voor. 

In deze groep monochoriale tweelingen ontwikkelt één kind zich normaal, terwijl de andere sterk afwijkend is. Het hart van deze tweeling ontwikkelt zich niet of onvoldoende zodat al vroeg in de zwangerschap sprake is van een omgekeerde bloedstroom. Dit noemt men acardiacus, wat “geen hart” betekent. Het gezonde kind pompt via de gemeenschappelijke bloedvaten zuurstofrijk bloed naar de acardiacus, zodat deze wel kan groeien. Dit gezonde kind wordt dan ook “pomp tweeling” of “pump twin” genoemd.

De acardiacus is zo afwijkend dat deze geen overlevingskansen heeft. De pomp tweeling kan overbelast raken doordat deze “voor twee” moet pompen. Hierdoor gaat het kind vocht vasthouden, kan hartfalen ontstaan met een overmaat aan vruchtwater.

Zonder behandeling kan dit tot sterfte leiden van het gezonde kind.

Behandeling bestaat uit dichtmaken van de bloedvaatjes naar het afwijkende kind (acardiacus, betekent: geen hart).

Kenmerken acardiacus

De zwangere merkt meestal niets van de acardiacus
Bij teveel vruchtwater van het normale kind kan de baarmoeder te snel groeien, met krampen, pijn of weeën.

Diagnostiek acardiacus

Echoscopie

  • Een normale foetus en een sterk afwijkende foetus, zonder kloppend hart die van bloed wordt voorzien door de gezonde foetus
  • Soms te veel vruchtwater bij normale foetus
  • Soms bij de normale foetus een groot hart, bloedstroomafwijkingen en vocht vasthouden

Behandeling acardiacus