Meerlingen (meer dan 2)

Meerlingen ontstaan meestal na bevruchting van meerdere eicellen. Bij bevruchting van twee eicellen ontstaat een tweelingzwangerschap; bij bevruchting van drie eicellen ontstaat een  drielingzwangerschap. Men spreekt dan van een twee-eiige of drie-eiige meerling. Een tweelingzwangerschap kan ook ontstaan doordat uit één bevruchte eicel twee kinderen groeien. Dan spreekt men van een eeneiige tweeling. Een combinatie is eveneens mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een drieling bestaan uit een eeneiige tweeling en een derde kind uit een andere eicel.

tweelingenDe meeste spontane tweelingzwangerschappen ontstaan doordat er door onbekende oorzaken twee eicellen bij de eisprong vrijkomen die ook bevrucht worden. Bij deze twee-eiige tweelingen speelt een zekere mate van erfelijkheid via de familie van de vrouw een rol.

De kans op een spontane tweelingzwangerschap neemt toe met de leeftijd van de zwangere; zo is de kans op het krijgen van een tweeling voor een 25-jarige vrouw ongeveer 1 op 90 en voor een 40-jarige vrouw 1 op 60. 

Het grootst is de kans op een meerlingzwangerschap bij behandelingen die het ontstaan van zwangerschap bevorderen. Hierbij stimuleert men met hormonen de groei van meerdere eicellen die spontaan of in het laboratorium bevrucht kunnen worden. Bij reageerbuisbevruchting (IVF en ICSI) kunnen meerdere in het laboratorium bevruchte eicellen in de baarmoeder tegelijk worden teruggeplaatst. Om de kans op meerlingen te verlagen wordt dat in Nederland zeer terughoudend gedaan.

Spontane drielingzwangerschappen zijn zeldzaam: in Nederland zijn dat er gemiddeld 20-25 per jaar. De meeste zwangerschappen van drie of meer kinderen zijn het gevolg van zwangerschapsbevorderende behandelingen.

De zwangerschap

Een meerlingzwangerschap vergt over het algemeen meer van de vrouw dan een eenlingzwangerschap. In het begin van de zwangerschap is er een grotere kans op klachten als misselijkheid, braken en moeheid. Omdat de baarmoeder snel groeit, zijn ook in de loop van de zwangerschap klachten als harde buiken, moeheid en slecht slapen niet ongebruikelijk. Zwangerschapsstrepen op de huid (striae) ontstaan sneller dan bij een eenlingzwangerschap. De gemiddelde zwangerschapsduur is bij een tweeling 37 weken, bij een drieling 32 weken en bij een vierling 30 weken. Bij een meerlingzwangerschap is de kans op complicaties groter dan bij een eenlingzwangerschap. De belangrijkste complicaties zijn vroeggeboorte en het achterblijven in groei (50-60%). Ongeveer 75-100% van de kinderen moet worden opgenomen op de neonatologie afdeling na geboorte.  Ook voor de moeder is zwanger zijn van een meerling risicovoller. Problemen die vaker voorkomen zijn een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, bloedarmoede en ruim bloedverlies na de bevalling.

Controles

In het geval van een meerlingzwangerschap zal u zeer regelmatig gecontroleerd worden door de gynaecoloog. Het is van belang vroeg in de zwangerschap te bepalen om welk type meerlingzwangerschap het gaat. Het is belangrijk te weten of de kinderen ieder een eigen placenta en vruchtzak hebben omdat dit later in de zwangerschap gerelateerd kan zijn aan complicaties.

Behandeling

Gezien de risicos kan vroeg in de zwangerschap zwangerschapsreductie worden overwogen. Zwangerschapsreductie, ook selectieve reductie genoemd, is een therapeutische ingreep waarbij om medische redenen één of meer embryo’s of foetussen worden weggehaald of gedood bij een vrouw die zwanger is van een meerling.