Tweelingtransfusie Syndroom (TTS)

Monochoriale tweeling zwangerschappen zijn geassocieerd met een verhoogde perinatale mortaliteit (11%) vergeleken met dichoriale tweelingen (5%) (Hack 2008 en Lewi 2008). Een belangrijke oorzaak van ernstige morbiditeit en mortalitiet bij monochoriale tweeling zwangerschappen is het tweeling transfusie syndroom (TTS). Ongeveer 10% van alle monochoriale diamniotische tweeling zwangerschappen wordt gecompliceerd door TTS (Lewi). TTS ontstaat door een ongelijke verdeling van bloed volume door de vasculaire anastomoses op het placenta oppervlak. Dit leidt tot polyurie en polyhydramnion bij de recipient en tot oligurie en oligohydramnion bij de donor. Onbehandeld is de mortalitiet 75-100%,  veroorzaakt door  immature partus en extreme vroeggeboorte door het polyhydramnion of door intrauteriene vruchtdood van een of beide kinderen. 

 

TTTS

Diagnostiek

De diagnose TTS wordt gesteld met behulp van echoscopie. Er is sprake van TTS wanneer en een oligohydramnion is bij de donor en een polyhydramnion bij de recipient:

  • AD<20 weken: donor DVP< 2cm en recipient DVP ≥ 8cm
  • AD>20 weken: donor DVP< 2cm en recipient DVP ≥ 10cm

 

Quintero stadiering

Stadium Echo bevindingen
Stadium 1 aanwezige blaasvulling donor
Stadium 2 afwezige blaasvulling donor
Stadium 3 abnormale doppler metingen: afwijkende arterie umbilicalis in donor of abnormale veneuze flow in recipient
Stadium 4 hydrops
Stadium 5 IUVD van een of beide kinderen

Behandelopties

De huidige behandelopties voor TTS zijn:

Waar verdere controles en partus na behandeling plaats vinden zal ik overleg zijn met verwijzend gynaecoloog. 

Prognose na behandeling

Het overlevingspercentage na laserbehandeling is 75%. Daarbij is er een kans van 64% dat beide kinderen overleven, 85% dat minimaal één kind overleeft en 15% dat er geen van de kinderen overleeft. Deze getallen komen voort uit de grootste gerandomiseerde internationale studie naar laserbehandeling die tot nu toe wereldwijd is uitgevoerd (onder andere in het LUMC). De gemiddelde zwangerschapsduur waarop de kinderen geboren worden is 32 weken. De kans op lange termijn neurologische schade bij overlevende kinderen is 6%.

Beleid postpartum

Advies wat te bepalen bij (gecompliceerde) monochoriale tweeling zwangerschappen:

  • Placenta droog (NIET op formaline) en navelstrengen gemarkeerd (1 navelstrengklem op 1e kind, 2 navelstrengklemmen op het 2e kind). Gaarne voorzien van naam, geboortedatum en brief met klinisch beloop.
  • Wilt u een aanvraag doen voor placenta-onderzoek in het LUMC? stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We nemen contact met u op voor de indicatie van het onderzoek en voor verzending.
  • Hb en reticulocyten postpartum (eerste bloed afname bij neonaten of uit de navelstrengen, NB niet in de vaten op het placenta oppervlak prikken dan zijn deze niet meer op te spuiten)
  • Echo cerebrum post-partum 
  • Ontslagbrieven (moeder en kinderen) opsturen naar secretariaat verloskunde, K6-35, Postbus 9600, 2300 RC Leiden
  • Om onze behandeling te evalueren zullen wij (met toestemming van patiënt) bij 2 jarige leeftijd contact opnemen met patiënt om een ontwikkelingstest af te nemen.